Kurikulum

Tugas dan Tanggungjawab GPK Tadbiran dan KurikulumA.  Mengajar


1.  Memahami, menghayati dan mengamalkan kehendak dan tuntutan Sukatan Pelajaran
2.  Mengendalikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan
3.  Membimbing pelajar memeprolehi ilmu, kemahiran dan mengamalkan sikap positif.
4.  Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan.

B.  Membantu Guru Besar Dalam Pengurusan Kurikulum


1.  Membantu Guru Besar dalam pengagihan tugas-tugas akademik kerpada staf
2.  Menyelaras pengendalian mesyuarat panitia mata pelajaran
3.  Menyelia dan megemaskinikanjadual waktu tahunan.
4.  Menyelia dan mengemaskinikan jadual waktu “ sit –in “
5.  Memabntu Guru Besar menyemak dan menandatangani Buku Rekod Persediaan mengajar.
6.  Membantu Guru Besar mengurus hal-hal peperiksaan dalaman, UPSR dan kelompok
7.  Membantu Guru Besar merancang p[rogram sokongan akademik
8.  Berinteraksi dengan Penyelia Petang dalam hal-hal akademik dan bukan akademik

C.  Membantu Guru |Besar dalam Urusan Pentadbiran Harian.
1.  Menyemak kehadiran staf
2.  Mengurus data dan maklumat
3.  Mengawal disiplin pelajar
4.  Mewakili Guru Besar menghadiri taklimat?majlis rasmi

A.  Membantu Guru Besar dalam Pengurusan Staf


1.  Menyelia kerja-kerja staf
2.  Melaksanakan pembangunann staf
3.  Menilai prestasi sasaran kerja tahunan staf

E     Membantu Guru Besar Dalam Pengusan Kemudahan Dan Sumber


1.  Menentukan bekalan kemudahan asas mencukupi
2.  Mengoptimumkan penggunaan segala kemudahan dan kelengkapan sedia ada
3.  Menyelenggara kemudahan dan kelengkapan

F     Membantu Guru Besar Dalam Tugas-Tugas Lain


1.  Membimbing guru-guru baru/pelatih/sandaran dalam mengendalikan tugas-tugas mereka
2.  Menyelia kegiatan-kegiatan bimbingan dan kelas-kelas pemulihan
3.  Membantu dalam perancangan takwim akademik tahunan sekolah
4.  Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah
5.  Mengurus hal-hal bangunan, keceriaan, keselamatan dan ketenteraman sekolah
Melaksanakan arahan-arahan atau tugasan-tugasan lain seperti yang diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan atau pihak atasan 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...