Kokurikulum

Tugas dan Tanggungjawab GPK KokurikulumA.        Mengajar


1.  Memahami, menghayati dan mengamalkan kehendak dan tututan Sukatan Pelajaran
2.  Mengendalikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan.
3.  Membimbing pelajar memperolehi ilmu, kemahiran dan mengamalkan sikap positif
4.  Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan

B.        Membantu Guru Besar dalam Pengurusan Kurikulum


1.  Merancang, menyelaras dan mengubal hal-hal kurikulum
2.  Merancang, menyusun dan menyelia kerja-kerja akademik
3.  Merancang dan menyelaras penyertaan pelbagai kegiatan akademik dengan pihak luar

C.        Membantu Guru Besar dalam Pengurusan Kokurikulum


1.  Menentukan bekalan, persiapan dan kemudahan asas aktiviti-aktiviti kokurikulum
2.  Menyelenggara dan merekod kelengkapan serta kemudahan kokurikulum
3.  Mengoptimumkan penggunaan kelengkapan dan kemudahan sedia ada
4.  Merancang dan menjadualkan kegiatan-kegiatan kokurikulum sepanjang tahun
5.  Menyelaras aktiviti-aktiviti kokurikulum dengan institusi/perbadanan luar
1.  Mempengerusikan mesyuarat yang berhubung kait dengan hal-hal kokurikulum

A.        Membantu Guru Besar Dalam Perhubungan Awam


1.  Menjalinkan hubungan harmonis di antara pihak sekolah dengan  masyarakat umum
2.  Mempergiatkan aktiviti-aktiviti anjuran PIBG dengan pihak Ibubapa .
3.  Menjalinkan hubungan baik dengan ibubapa secara langsung

B.        Membantu Guru Besar Dalam Pentadbiran Harian


1.  Menyemak kehadiran staf
2.  Mengawal disiplin, keselamatan dan kebajikan pelajar
3.  Melayan tetamu semasa ketiadaan Guru Besar.
4.  Mengurus maklumat dan data rasmi sekolah

C.        Membantu Guru Besar Dalam Tugas-tugas Lain


1.  Menjalankan tugas-tugas rasmi semasa ketiadaan Guru Besar
2.  Merancang dan menguruskan pentadbiran sekolah secara amnya.
3.  Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum
4.  Beranggungjawab tentang lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah.
5.  Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah
6.  Melaksanakan tugas-tugas lain atas arahan Guru Besar atau Jabatan Pendidikan dari masa kesemasa.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...