Wednesday, 6 July 2011

Pengenalan

Pihak pengurusan laman blog ini amat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan ke laman blog ini. Laman blog ini diterbitkan di atas kesedaran berkongsi maklumat dan informasi sesama kita. Dari itu, gunakanlah dengan bijaksana dan ikhlas, semoga Tuhan akan merahmati segala usaha baik kita. 


Semua dokumen, fail dan bahan yang terdapat di dalam laman web ini adalah hasil sumbangan beberapa orang individu yang terlibat secara langsung dengan ilmu tersebut. Terdapat juga bahan yang diambil dan dipetik daripada beberapa sumber internet yang lain. 

Walaubagaimanapun, anda dibenarkan untuk berkongsi maklumat dan informasi tersebut selagi ianya tidak di salahguna atau di salahtafsirkan. 

Selamat memuat turun dengan ikhlas. 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...